Úri Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2014. ( III. 25.) önkormányzati rendelete Úri Község 2013. évi zárszámadásáról

PDF Nyomtat Email
Írta: Administrator   
2014 április 07. (hétfő) 12:39

Úri Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Letölthető csatolmányok

 

 

 

 Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

 

1. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi zárszámadását

§  173.314 eFt eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

§  212.601 eFt módosított bevételi és kiadási előirányzattal

§  213.099 eFt bevételi előirányzat teljesítéssel és 190.537 eFt kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.

 

2. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                                    172.818 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                        82.929 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             20.819 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                            50.784 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   16.410 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                  1.876 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                 17.719 e Ft

      ba) beruházások,                                                                             11.809 e Ft

      bb) felújítások                                                                                  4.563 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                              1.347 e Ft

 

(2) A fentiekben meghatározott költségvetési kiadások részletezését és teljesülését a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

(3) A költségvetési évben a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

 

4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 18.623 eFt összegben állapítja meg, melyet a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat előző években képzett tartalékát 3.939 eFt összegben hagyja jóvá.

 

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámkeretét a 4. számú melléklet szerint állapítja meg

 

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét szintén a 4. számú melléklet tartalmazza.

 

6. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak teljesülését tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 5. számú melléklet adja meg.

 

(2) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2013-ban nem volt.

 

(3) Az önkormányzat 2013.évben közvetett támogatásként adóelengedést nem eszközölt.

 

(4) Az önkormányzat 2013. évi működése során hitelfelvételre nem került sor.

 

7. § (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 6. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

Az önkormányzati vagyon összetételét

  • forgalomképtelen törzsvagyon                          379.004 eFt
  • korlátozottan forgalomképes vagyon                170.577 eFt
  • üzleti vagyon                                                       41.471 eFt

nettó összegben a vagyonkataszteri kimutatás szerinti részletezésben jóváhagyja.

 

      (2) Az önkormányzat tulajdoni részesedését 3.100 eFt-ban hagyja jóvá:

       a,/ Úri Községi Vízmű Kft       3.000 eFt

       b,/ Ökovíz Kft                            100 eFt

 

      (3) Az önkormányzat összesített egyszerűsített mérlegét a 7. számú melléklet, összesített egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 8. számú melléklet mutatja be.

 

 

Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

 

      8. §  Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2013. évi zárszámadását

§  38.252 eFt eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

§  39.552 eFt módosított bevételi és kiadási előirányzattal

§  39.187 eFt bevételi előirányzat teljesítéssel és 38.831 eFt kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.

 

      9. § (1) Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának egyszerűsített mérlegét a 9. számú melléklet, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 10. számú melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 11. számú melléklet mutatja be.

 

     (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre teljesített létszámkeretét a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

 

Az Önkormányzat saját költségvetése

 

    10. §  Az önkormányzat saját 2013. évi zárszámadását

§  172.765 eFt eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

§  211.827 eFt módosított bevételi és kiadási előirányzattal

§  212.090 eFt bevételi előirányzat teljesítéssel és 190.114 eFt kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.

 

     11. § (1) Az önkormányzat saját egyszerűsített mérlegét a 12. számú melléklet, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 13. számú melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 14. számú melléklet mutatja be.

 

     (2) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2013. évre teljesített létszámkeretét a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

 

Az Úri Napsugár Óvoda költségvetése

 

    12. §  Az Úri Napsugár Óvoda 2013. évi zárszámadását

§  36.216 eFt eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

§  40.935 eFt módosított bevételi és kiadási előirányzattal

§  38.679 eFt bevételi előirányzat teljesítéssel és 38.449 eFt kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.

 

     13. § (1) Az Úri Napsugár Óvoda egyszerűsített mérlegét a 15. számú melléklet, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 16. számú melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 17. számú melléklet mutatja be.

 

     (2) A képviselő-testület az Úri Napsugár Óvoda 2013. évre teljesített létszámkeretét a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

Egyéb rendelkezések

 

      14.§     (1) A rendelet kihirdetés napján lép hatályba, és a kihirdetéstől számított 30. napon hatályát veszti.

 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.01.) számú rendelet, valamint az azt módosító 7/2013.(IX.02.), 9/2013.(XII.02.), 4/2014.(III. 25.) számú önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

 

Kelt: Úri, 2014. március  hó 19 nap

 

P.H.

 

 

.........................................................                                     ........................................................

      Gulyásné dr.Gál Ilona                                                                 Dr. Szabó Teréz      

                  jegyző                                                                                 polgármester

 

A rendelet kihirdetve: 2014. március 26.

 

 

P.H.

 

 

                                                                                              .......................................................

                                                                                                        Gulyásné dr. Gál Ilona

                                                                                                    jegyző

 

Utoljára frissítve ( 2014 április 07. (hétfő) 12:44 )
 
joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review