Módosítás

PDF Nyomtat Email

 

Úri Község Önkormányzat   /2014. (10. 21.) számú rendelete a 4/2007.(IV. 2.) számú   Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

 

  1. §

 

A rendelet 11. §. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

 

A képviselő-testület    

 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot                        7 fő

Szociális-, és Egészségügyi Bizottságot                               5 fő

Oktatási, kulturális-, és Sport Bizottságot                            5 fő

hoz létre és választja meg elnökét egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással.

 

  1. §

 

A rendelet 50. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 

a.) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:

a.) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  létszáma      7 fő (ebből 3 fő külső tag)

b.) Oktatási, Kulturális, Sport Bizottság létszáma                5 fő (ebből 2 fő külső tag)

c.) Szociális,- és Egészségügyi Bizottság létszáma               5 fő (ebből 2 fő külső tag)

 b.) A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságba tanácskozási joggal meghívott tagok névsorát az SZMSZ 3.sz. függeléke tartalmazza.

 

  1. §

 

Ez a rendelet 2014. október 22-én lép hatályba.

 

Úri, 2014. október 22.

 

 

 

 

                        Haraszti Imre                                                 Gulyásné dr. Gál Ilona

                        polgármester                                                              jegyző

 

 

Kihirdetve: 2014. október 22.

3.sz. függelék

 

 

Úri Község Pénzügyi,- és Településfejlesztési Bizottságának üléseire

tanácskozási joggal meghívottak névsora

 

 

 

1.

Bartus Sándor

 

2.

Boda Zsolt

 

3.

Csordás Adrienn

 

4.

Ecseri Rudolf

 

5.

Hornyák János

 

6.

Király István

 

7.

Komjáthy Jánosné

 

8.

Méri Zoltán

 

9.

László István

 

10.

Nagy József

 

11.

Nagy Lászlóné

 

12.

Temesvári Ferenc

 

13.

Varró István

 

 

 

 
joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review