A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége megszűnt. Amennyiben tárgyévben a magánfőző legfeljebb évi 50 liter párlatot állít elő, 1.000,- Ft/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. Az 50 liter párlat mennyisége 50 liter 86 térfogat-százalékos gyümölcsszesznek felel meg, vagyis 50 térfogat-százalékos párlatból legfeljebb 86 liter állítható elő. A magánfőzött párlat a magánfőző, a magánfőző családtagjai és vendégei által fogyasztható és kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.   

Magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas saját tulajdonú desztilláló-berendezéssel rendelkezik.

A magánfőzésre szolgáló, legfeljebb 100 liter űrtartalmú desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a tulajdonos magánszemély lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz (bejelentkezés), tehát a bejelentési kötelezettséget visszamenőlegesen is teljesíteni szükséges, a rendelkezés a már birtokban tartott desztilláló berendezésekre is vonatkozik. A tulajdonszerzést igazoló iratot meg kell őrizni. Ha egy desztillálóberendezés több személy közös tulajdonát képezi, a tulajdonosok választása szerint kell az egyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a bejelentést. A bejelentkezés elmulasztása jövedéki törvénysértést jelent és az eszköz lefoglalása mellett bírság kiszabását is maga után vonhatja.

A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni (először a 2015. évi adóévről 2016. január 15-ig) a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő párlatot, akkor arra az évre nem keletkezik adóbevallási kötelezettsége.

A bejelentkezésről és a bevallásról az önkormányzati adóhatóság értesíti az illetékes Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságot, valamint – több tulajdonos esetén – az érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

A magánfőző a jogszerűen előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többlet-mennyiséget köteles bejelenteni a vámhatósághoz és a vámhatósággal egyeztetett módon gondolkodnia kell a többletmennyiség megsemmisítéséről.

Amennyiben a magánfőző az általa előállított párlattal versenyen kíván részt venni, a desztilláló-berendezés bejelentéséről, valamint az átalányadó megfizetéséről az önkormányzati adóhatóság által kiadott igazolás igazolja az a párlat eredetét.

Az adó megállapításához, valamint az adótartozás végrehajtásához való jog az adóbevallás beadási határidejétől (minden évet követő év január 15.) számított 1 év elteltével elévül.

A bejelentkezési, az adóbevallási, valamint az 50 liter feletti párlat megsemmisítéséről készült jegyzőkönyv nyomtatványa megtalálható a www.uri.hu honlapon.

 
joomla templateinternet security reviews

Hírek-Hirdetések

Banner
Banner

 

Tisztelt Gépjármű Tulajdonosok! Felhívom a figyelmüket, hogy az 1991. évi LXXXII. Törvény értelmében a gépjármű tulajdonjogában bekövetkező változást... BŐVEBBEN

 

Képek községünkről

rend.gif
Agriculture template by kaspersky review