Úri Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Úri Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján az 1/2015.(II.10.) sázmú Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

 

 

1.      § (1)     A rendelet 1. A Települési létfenntartási támogatásról szóló 8.§.(1) bekezdését

             az alábbiak szerint módosítja:

                   „Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga,

                   illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és

                   akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj

                   mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.”

 

 (2) A rendelet 9. § (1) az alábbiak szerint módosul:

„Eseti települési létfenntartási támogatást egy naptári évben

maximum hat alkalommal lehet adni.”

 

 

2.      § (1)     A Települési gyógyszertámogatásról szóló 2. cím  13.§. (1) bekezdése

                        az alábbiak szerint módosul:

„Eseti települési gyógyszertámogatást egy naptári évben maximum

hat alkalommal lehet megállapítani.

 (2)      A 13.§. (2) bekezdése a) pontja az alábbiak szerint módosul:

a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, és”

 

 

3.§.                         A Települési gyógyszertámogatásról szóló 2. cím 15.§. (2) bekezdés a) pontja

az alábbiak szerint módosul:

„(2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet

megállapítani, ha

a)            családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, és”

 

 

4.§.                         A rendelet 3. címe a Települési temetési támogatásról 16.§. (2) bekezdése

az alábbiak szerint változik:

„(2) Az (1) bekezdés szerint a temetési költség viselése az eltemettetést vállaló

kérelmező létfenntartást akkor veszélyezteti, ha a családjában az egy főre jutó

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

200 %-át nem haladja meg.”

Záró rendelkezések

 

 

5. § (1)        Jelen rendelet módosítás 2015. év március hó 31. napján lép hatályba.

       (2)        A rendelet más részei változatlanul maradnak.

 

 

Kelt: Úri, 2015. 03. hó 30. nap

 

 

P.H.

 

 

 

                  Haraszti Imre                                                       Gulyásné dr. Gál Ilona

                polgármester                                                                   jegyző

 

 

Záradék:

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

 

Kelt: Úri, 2015. március 31. nap

 

 

P.H.

 

                                                                                                    Gulyásné dr. Gál Ilona

                                                                                                                     jegyző

 

 
joomla templateinternet security reviews

Hírek-Hirdetések

Banner
Banner

 

Tisztelt Gépjármű Tulajdonosok! Felhívom a figyelmüket, hogy az 1991. évi LXXXII. Törvény értelmében a gépjármű tulajdonjogában bekövetkező változást... BŐVEBBEN

 

Képek községünkről

ut.gif
Agriculture template by kaspersky review