Szervezet, elérhetőség

PDF Nyomtat Email
Írta: Administrator   
2011 január 10. (hétfő) 13:49

AZ ÚRI KÖZSÉGI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE, ELÉRHETŐSÉGE

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8-16 óráig
Kedd: 8-18 óráig
Szerda: ---
Csütörtök: 8-16 óráig
Péntek 8-12 óráig

 

Az intézmény alaptevékenysége:

Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, döntésmeghozatalával, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A hivatal a jegyző által elkészített, és a Képviselő-testület által jóváhagyott ügyrend szerint működik, amely a hivatal feladatait, valamint belső szervezeti egységének és a dolgozók közötti munkamegosztást tartalmazza.

 

Az intézmény gazdálkodási jogköre:

Önálló költségvetési szerv.Éves költségvetésében meghatározott előirányzata erejéig kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkezik. Működéséhez szükséges forrásokat az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja.

Az intézmény szakmai tekintetben önálló. A hivatal belső tagozódását a Képviselő-testület által jóváhagyott SZMSZ szabályozza. Az önkormányzati törvény értelmében a hivatalt - a polgármester irányításával - a jegyző vezeti.

 

Szervezeti felépítés:

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2014-ben alkotta meg a Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely a polgármesteri hivatal belső felépítését is szabályozza.

A hivatali szervezet létszám alakulására a következő tényezők gyakorolnak hatást: a település lakosságszáma, demográfiai összetétele; a munkanélküliek, időskorúak, tanköteles korúak aránya, az ehhez kapcsolódó önkormányzati feladat- és hatáskörök; a település jellege; az önkormányzat költségvetésének nagysága; az intézmények száma; az ügyforgalom; valamint az önkormányzati és államigazgatási ügyek nagyságrendje, ügycsoportonkénti megoszlása. 

 

A hivatal dolgozói:

Jegyző:

GULYÁSNÉ DR. GÁL ILONA

 

Ügyintézők:

Pénzügy, költségvetési gazdálkodás: 

  KOVÁCS ISTVÁNNÉ

SOLTINÉ SZABÓ MARIANN

VAJDA SZILVIA

 

Adóügy:

  SÜLINÉ DOBOS ERIKA

 

Gyámügy, szociális igazgatás, anyakönyv:

BOROSNÉ DR. SZLIVKA AMÁLIA 

 

Titkárság, igazgatási ügyek:

BRECSOK JÓZSEFNÉ

 

Építésügy (keddi napokon 15-18 óráig):

MOSONYI FERENCNÉ

 

Személyi feltételek:

A Polgármesteri Hivatalban valamennyi álláshely betöltött. Az ügyintézők több ügycsoporthoz tartozó feladatokat látnak el, ami szélesebb körű képzettséget feltételez.

 

Tárgyi feltételek:

A Polgármesteri Hivatal épülete adott. A hivatal komplex akadálymentesítése 2011-ben történt meg. Technikai berendezéseink korszerűek.

 

A Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges jogi keretek:

Az Önkormányzat megalkotta azokat a helyi rendeleteket, amelyeket magasabb szintű jogszabályok előírnak, s amelyek a mindennapi munkavégzéshez szükségesek. Belső szabályzatainkat folyamatosan felülvizsgáljuk. Dolgozóink részére különböző szakmai folyóiratokat, jogtárat és jogi adatbázist biztosítunk. Új jogszabályok értelmezése céljából rendezendő tanfolyamokon, értekezleteken, továbbképzéseken folyamatosan részt veszünk.

 

A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:

                                                  Levelezési cím:  2244 Úri Rákóczi út 31.

                                                      E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

                                        Telefonszámok: 06-29/456-008, 06-29/656-130, 06-29/656-131

                                                             Fax: 06-29/456-524

                                                         

Utoljára frissítve ( 2016 augusztus 02. (kedd) 10:17 )
 
joomla templateinternet security reviews

Hírek-Hirdetések

Banner
Banner

 

Tisztelt Gépjármű Tulajdonosok! Felhívom a figyelmüket, hogy az 1991. évi LXXXII. Törvény értelmében a gépjármű tulajdonjogában bekövetkező változást... BŐVEBBEN

 

Képek községünkről

rend.gif
Agriculture template by kaspersky review