Pályázati felhívás

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kistérségi Gondozási Központ, Nagykáta intézményvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.06.20.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Petőfi Sándor utca 4/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak-, valamint demens betegek tartós bentlakásos ellátása, időskorúak-, valamint demens betegek átmeneti ellátása és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) vonatkozásában a szakszerű működés és a magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, - a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása, - a költségvetési szervek vezetői számára előírt pénzügyi gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása, - egyéb vezetői és a munkáltatói feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, szociális szakképesítés,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Főiskola, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. Számú mellékletének 1., 3., 4., és 8.2 pontjában, meghatározott képesítések egyike: szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés. Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes, fényképes szakmai önéletrajz 45/2012 (III.20.) Korm. rendelet alapján, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok megtekintéséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzá járul-e a pályázata nyílt ülésen v

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. június 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Földvári Gábor nyújt, a 06-29-641-116 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 109/2016 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
- Személyesen: Földvári Gábor, Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. Kinevezés esetén 4 hónap próbaidő kerül kikötésre. A vezető irányítása alatt állók száma 45 fő. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.nagykata.hu - 2016. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelete az irányadó. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Földvári Gábor projektmenedzser nyújt a 06-29/641-116-os telefonszámon vagy a Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. e-mail címen.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 2.

 

 
joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review