Vegyes háziorvosi praxis Úri, letelepedési támogatással

Hirdető felhasználó: Úri Község Önkormányzata

 Ellátandó lakosságszám (kártya): 1243

Ellátandó települések száma: Település rész
Pályázati feltételek:

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte,
- vállalkozás formájában történő működtetés.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz,

- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,

- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

- Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás

- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,

- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

 

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: A pályázathoz postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a Úri Község Önkormányzata címére (2244 Úri, Rákóczi  út 31.), Haraszti Imre polgármesterének címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”.

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

Jogviszony jellege: vállalkozásban

Kategória: Háziorvosi

Típusa: Vegyes

Leírás / Megjegyzések: 2017-ben felújított háziorvosi rendelő.
Betöltetlen: 12 hónapja
Jelenleg: helyettesítéssel megoldott

 

 
joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review